Виховання

 це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки, і педагоги. Віки та епохи люди ламали голови над таємницями становлення особистості, дивом зростання паростків “Я” під нестерпною спекою впливів, моделей, чітко визначених шляхів виховання та способів становлення. У свій час Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання в процесі становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються, а стають тими ким вони є.

Мета виховної роботи:

формування громадянина-патріота України, морально-духовної життєво компетентної особистості.

Завдання виховної роботи:

формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, турботи про благо свого народу, проявів чуйності, чесності, працелюбності, гідності, милосердя, ввічливості, усвідовлення значення природи, вміння цінувати себе та протистояти негативним проявам у суспільстві;

виховання любові та шанобливе ставлення до культури українського народу,елементарних мистецьких знань та розвиненої потреби в трудовій активності.

Очікувані результати:

виховання всебічно розвиненої життєво компетентної особистості.

Пріорітетні напрямки:

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до себе

Цінніе ставленяя до праці

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Ціннісне ставлення до культурних і духовних надбань народу

Ціннісне ставлення до природи

Роботу класного керівника з учнями класу: виховні заходи, години спілкування, бесіди, інструктажі з ТБ.

Роботу учнівського самоврядування.

Огранізацію дозвілля: свята, вечори, предметні тижні, декади, місячники.

Організацію здорового способу життя: спортивні свята, секції, змагання.

Роботу шкільних гуртків та пришкільний табір відпочинку.

Роботу з батьками,організацію Батьківського лекторію, батьківського комітету,класних та загальношкільних батьківських зборів.